First Acetrack campaign live on Facebook

Press Sep 26 2018

Share:

It has been a long time coming, but now Acetrack’s first Facebook marketing campaign is live!

See further at https://www.facebook.com/getacetrack/

Read more

Deversify enters development agreement on new microsensors with KTH spin-off, GattyInstruments

Press Mar 16 2021

Deversify AB announced today that they have signed a hardware research and development agreement with GattyInstruments AB – a start-up from the Royal Institute of Technology (KTH) with business focused on nano and…

Read more

Kiwok och Deversify tecknar strategiskt samarbetsavtal

Press Jan 20 2021

Deversify AB och Kiwok Development AB meddelar att bolagen tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att samarbeta inom en rad olika områden: korsvis marknadsföring av BodyKom och Acetrack, gemensamma upphandlingar och ansökningar samt nyutveckling…

Read more