Kiwok och Deversify tecknar strategiskt samarbetsavtal

News Jan 20 2021

Share:

Deversify AB och Kiwok Development AB meddelar att bolagen tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att samarbeta inom en rad olika områden: korsvis marknadsföring av BodyKom och Acetrack, gemensamma upphandlingar och ansökningar samt nyutveckling av lösningar inom trådlöst EKG.

”Redan från vårt grundande har vi haft ett djupt intresse av mobilt flerkanals-EKG, men inte ännu haft bandbredd att vidareutveckla ytterligare produkter. Genom att samarbeta med Kiwok får vi nu ett snabbspår in i kardiologisegmentet som kompletterar vårt erbjudande till konsumenter intresserade av sin hälsa och välmående”, säger Anders Murman, VD och medgrundare.

Anders Björlin, medgrundare och teknisk chef hos Kiwok: ”Deversify har redan visat, med Acetrack, att de besitter förmågan att kommersialisera mätinstrument för hälsokonsumenter globalt vilket långsiktigt kommer stärka vår möjlighet att nå nya vertikaler och marknader för BodyKom. Fetthantering i levern är en vital parameter som nu går att mäta och koppla till digitala mätvärden via BodyKom.”

Om Kiwok:

Kiwok utvecklar dygnsmätning av vitala parametrar i kroppen, från timmar till dygn, digital registrering av variationerna under dygnets olika aktiviteter. De senaste årens mätteknik av kroppens elektriska signaler används idag för avancerad kontroll av hjärnans funktioner. Kiwok vill nå marknaden för kontroll av kroppens återhämtning och för kontroll av individens hälsoutveckling med fokus på särskilda behov bland annat hos äldre personer. Framtida projekt avser att adressera syresättning och hjärtsvikt, som kan mätas genom digital kontroll av det elektriska motståndet över lungorna – impedansen, samt innovativa sätt att mäta insulinproduktion.

Kiwok har under 15 år levererat utrustning för långtidsmätning av EKG.  Nu tar vi in nästa generations sensorer och kompletterar med teknik för att snabbare upptäcka risken för stroke.

Kontakt: Göran Carlsson, CO, goran.carlsson@kiwok.se, +46 768 606 135

www.kiwok.com

Om Deversify:

Deversify utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för monitorering av biomarkörer för individualiserad hälsa – på nya sätt. Deversify är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2016, vars mål är att på en internationell marknad vara den ledande tillhandahållaren av mobila hälsoprodukter för förbättrat, faktabaserat välmående hos konsumenter.

Den första produkten, acetonmätaren Acetrack® som i en utandning mäter om fettförbränning sker i kroppen, lanserades till konsumentmarknaden i Sverige i slutet av 2018 och finns idag även i Finland och Storbritannien. Nästa produkt, som också är en utandningsmätare, berör rökningsavvänjning och är i prototyputveckling med avsikt att kunna marknadsintroduceras under 2021.

Kontakt: Anders Murman, VD, anders.murman@deversify.com , +46 70 546 50 62

deversify.com                        getacetrack.com

Read more

Deversify enters development agreement on new microsensors with KTH spin-off, GattyInstruments

News Mar 16 2021

Deversify AB announced today that they have signed a hardware research and development agreement with GattyInstruments AB – a start-up from the Royal Institute of Technology (KTH) with business focused on nano and…

Read more

Deversify selects Partner Fondkommission as financial advisor

News Dec 28 2020

Deversify AB announced today that they have signed an agreement with Partner Fondkommission to act as Deversify’s financial advisor with a focus on Deversify’s planned fundraising 2021. “Deversify has just entered a new…

Read more