Alla ska förstå sin egen hälsa

Vårt syfte

Deversifys syfte är att bygga och driva förändring i det nya ekosystemet för konsumenthälsa. Vi gör detta genom att ta fram ny teknik och utbildning till konsumenter som gör det möjligt för dem att stärka sig själva.

Deversify utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska utandningsmätare för konsumentmarknaden såväl som för företag och vårdgivare. Vi levererar precisionshälsa och välbefinnande.

Som svar på den globalt ökande metabola ohälsan har vi skapat en generell plattform för andningsanalys – både hårdvara och mjukvara – eftersom vi tror att regelbundna, repeterbara och noggranna mätningar är nyckeln till att förstå varje individs näringsbehov och metabolism.

Vi tror också på utbildning. Utöver vår hårdvara och den allmänna andningsanalysplattformen har vi investerat i en utbildningsplattform – Elitista – och utbildningsprogram centrerade kring personlig kost och välbefinnande.

Läs mer

Vad vi gör

Deversify är ett svenskt FoU-företag som erbjuder hälsotekniska lösningar för konsumenter. Vi utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa, med specialisering på utandningsmätare. Vi utvecklar och erbjuder även utbildningstjänster om metabol hälsa och personlig kost.

Utforska våra produkter

Hur vi gör det

I samarbete med strategiska partners upptäcker och svarar vi på marknadens behov av nya sätt att mäta biomarkörer i utandningsluften. Vi utbildar också individer, företag och organisationer i metabol ohälsa och vad man kan göra för att öka sitt välmående och välbefinnande.

Lär känna oss

Our journey

 • 2023

  Deversify expanded into several new countries with Acetrack

 • 2022

  Deversify selected for EIT health´s Bridgehead programme 2022

 • 2021

  Agreement with RLVNT for Acetrack distribution in EU
  Elitista education platform is acquired
  Selected for the EIT Health Accelerator Programme in France

 • 2020

  Selected for the Uppsala Innovation Centre Business Accelerator Programme
  Expansion in Scandinavia and UK

 • 2019

  Selected for the Katapult Accelerator
  Winner of “Best Startup within Health & Wellbeing” in Bologna

 • 2018

  Winner of the Bona Postulata Award
  Acetrack sold via the Amazon Global Seller Account

 • 2017

  First fully functional prototypes of Acetrack built

 • 2016

  Deversify AB was founded

CategoryPress release
Date2024.03.01

Euroafrica genomför omvänt förvärv av Deversify

Plattforms- och mediabolaget Euroafrica har ingått avtal om att göra ett omvänt förvärv av Deversify. Strukturaffären innebär en utspädning för Euroafricas aktieägare om 90 procent. Mosiki Svenska kommer att bli bolagets största aktieägare med ett aktieinnehav om cirka 12,5 procent efter genomförande av det omvända förvärvet. Inga andra aktieägare kommer inneha mer än 10 procent.

Read press article
CategoryPress release
Date2024.01.17

Euroafrica Digital Ventures AB ingår avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv av Deversify AB villkorat avyttring av dotterbolag

Euroafrica Digital Ventures AB ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") har ingått en avsiktsförklaring med majoritetsägarna i Deversify AB ("Deversify") genom vilken Euroafrica Digital Ventures ska förvärva samtliga aktier i Deversify ("Transaktionen"). Transaktionen är villkorad av att Bolaget avyttrar verksamheten i dotterbolaget Kupatana AB vartefter Kupatana AB avyttras samt att dotterbolagen Social Content AB och Afrieuro Digital Ventures Ltd. ("Dotterbolagen") avyttras och att extra bolagsstämma godkänner avyttringarna. Förhandlingar avseende avyttring av verksamheten i Kupatana AB och Dotterbolagen pågår och Bolaget avser att uppdatera marknaden så snart en överenskommelse är på plats. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av avyttringarna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Förutsatt att ett aktieöverlåtelseavtal ingås och fullföljs, att en tillfredsställande Due Diligence genomförs och att sedvanliga villkor uppfylls, avser Transaktionen att slutföras under det första halvåret 2024.

Read press article