Vår forskning

Our research

Alla Deversifys produkter genererar konsumenthälsodata och vårt mål är att vara den ledande leverantören av konsumenthälsoprodukter för ett globalt förbättrat faktabaserat välbefinnande.

Mätning är en viktig början, men precisionshälsa är ett ännu kraftfullare koncept när det paras ihop med pedagogiska verktyg. För att ge konsumenterna möjlighet att förstå sin egen hälsa möjliggör vi daglig övervakning av biomarkörer och matinköp/kostintag, för att upptäcka metatrender om förändringar i individuell hälsa och välbefinnande.

Deversify kommer att samla in, analysera och utföra forskning om data som genereras från våra produkter. Ny kunskap kommer att förmedlas både till konsumenterna för ökat produktvärde samt till den akademiska forskarvärlden.

Pågående utvecklingsprojekt

Deversify förnyar, utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska utandningsmätare för konsumentmarknaden såväl som för företag och vårdgivare.

Vi har skapat en allmän plattform för andningsanalys – både hårdvara och mjukvara – eftersom vi tror att regelbundna, repeterbara och noggranna mätningar är nyckeln till att förstå varje individs näringsbehov och metabolism.
Vi tror också på utbildning. Därför – utöver hårdvaran och den allmänna plattformen för andningsanalys – investerar vi i och förvärvar kunskapsplattformar och utbildningsprogram centrerade kring personlig kost och välbefinnande.

För att ytterligare stödja processen att förstå individuell hälsa och livsstilsförändringar, utvecklar och erbjuder vi skräddarsydda utbildningar om hur man kan vända metabol ohälsa till att bli metabol hälsa. I detta ingår föreläsningar, seminarier och individuell coaching genom utbildning i världsklass.
Vår vision är att alla ska förstå sin egen hälsa.

Abdomatic

Den metabola ohälsan som kan relateras till tarmen växer snabbt. Många människor lider av symtom som Irritable Bowel Syndrome (IBS) och laktosintolerans. Detta kan bero på övercäxt i tunntarmen (SIBO) och kan upptäckas i utandningsluften.
Abdomatic är en utandningsmätare för diagnos och övervakning av SIBO. Det är en innovation som härrör från ett kliniskt behov från vårdgivare för att svara mot en ökande efterfrågan bland patienter/konsumenter för att ta itu med metabol ohälsa relaterad till tarmen. Det finns ett växande behov av att tillämpa precisionshälsa bland utövare för att fånga idiosynkratiska symtom.
Abdomatic kommer också att erbjudas direkt till konsumentmarknaden för att ge individer möjlighet att övervaka sin metabola hälsa.